CJENIK USLUGA

TIMSKA PROCJENA S PISANIM MIŠLJENJEM (3 stručnjaka)

TIMSKA PROCJENA S PISANIM MIŠLJENJEM (2 stručnjaka)

LOGOPED

EDUKACIJSKI REHABILITATOR (DEFEKTOLOG)

SENZORNA I RADNA TERAPIJA

PSIHOLOG

NEUROFEEDBACK TERAPIJA

ADOS

SPECIJALISTIČKI PREGLED – FIZIJATAR

*NOVE CIJENE VRIJEDE OD 5.9.2022. *Službeni tečaj €=7,5345

Cjenik možete vidjeti ovdje: