Dobrodošli u
Polikliniku DOCTUS

– Poliklinika za zdrav razvoj djece i mladih
– Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 
– Prevencija i medicinska rehabilitacija

Jedina poliklinika za djecu i mlade u našoj regiji registrirana u Ministarstvu zdravstva.

Poliklinika za zdrav razvoj djece i mladih

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Prevencija / dijagnostika / medicinska rehabilitacija

Tim vrhunskih stručnjaka

Naš tim logopeda, defektologa, psihoterapeuta, psihologa i medicinskih djelatnika ostalih područja, pružit će najbolju uslugu koja je personalizirana za svako dijete te prilagođena njegovim potrebama.

U dijagnostici se koriste standardizirani testovi Ministarstva zdravstva, a u rehabilitaciji koristimo medicinske uređaje (vibrofon-logopedski aparat, behringer-digitalni logopedski set). U terapijski rad, po potrebi, implementiraju se različiti pristupi rehabilitacije (ABA metoda, floortime, PECS komunikacijski sustav).